HOWTO - Java

Assert
assert podmínka [ : výraz mající hodnotu ];

generuje: java.lang.AssertionError
kompilace: javac -source 1.4
spuštění: java -ea
Parametry programu
java -Dkey=value program

String tmp = System.getProperty("key");
Vyvolání garbage collectoru
System.gc();
Javadoc
javadoc -breakiterator            // doporučeno
    -d projekt\doc            // výstup
    [ -overview overview.html ]     // overview
    [ -public | -protected | -private ] // rozsah
    -sourcepath projekt\src       // cesta ke zdrojům
    [ balik1 balik2 ... ]        // balíčky
    [ -subpackages            // probírat strom
    balik3 balik4 ... ]         // kořenové balíčky
Tomcat
# Kompilace
# ~/.bashrc
export CLASSPATH='/opt/jdk/lib:/usr/share/tomcat4/common/lib/servlet.jar'


# Instalace, Tomcat 4.1, v Debianu standardně
synaptic, hledat tomcat

# /etc/init.d/tomcat4 - nastavit správnou cenu k JDK
JDK_DIRS="/opt/jdk + to co tam bylo"


# Zprovoznění administračního rozhraní
# /var/lib/tomcat4/conf/tomcat-users.xml

<role rolename="admin"/>
<role rolename="manager"/>
<user username="admin" password="secret" roles="admin,manager"/>


# Změna http portu na standardní
# /etc/tomcat4/server.xml

<Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
	port="80" minProcessors="5" maxProcessors="75"
	enableLookups="true" acceptCount="10" debug="0"
	connectionTimeout="20000" useURIValidationHack="false" />


# Nastavení SSL - http://localhost/tomcat-docs/ssl-howto.html
# Vygenerování klíče

keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore /usr/share/tomcat4/.keystore

# /etc/tomcat4/server.xml

<Connector className="org.apache.catalina.connector.http.HttpConnector"
	port="8443" minProcessors="5" maxProcessors="75"
	enableLookups="true"
	acceptCount="10" debug="0" scheme="https" secure="true">
	<Factory className="org.apache.catalina.net.SSLServerSocketFactory"
		clientAuth="false" protocol="TLS" keystorePass="heslo"/>
</Connector>


# Přidání nové aplikace (webové rozhraní manageru to nikdy neuložilo (???))
/var/lib/tomcat4/webapps

<Context path="/curna" docBase="/usr/share/tomcat4/server/webapps/curna"
	debug="0" privileged="true" allowLinking="true">

	<!-- make symlinks work in Tomcat 4.1 -->
	<Resources className="org.apache.naming.resources.FileDirContext"
		allowLinking="true" />

	<!-- Uncomment this Valve to limit access to localhost
	for obvious security reasons. Allow may be a comma-separated list of
	hosts (or even regular expressions).
	<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
		allow="127.0.0.1"/>
	-->

	<Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger"
		prefix="localhost_curna_" suffix=".log" timestamp="true"/>

</Context>


# Zprovoznění servletů, aby byly dostupné na adrese
# http://localhost:8080/curna/servlet/jmeno_servletu
# /home/woq/bakalarka/curna/WEB-INF/web.xml

<servlet-mapping>
	<servlet-name>invoker</servlet-name>
	<url-pattern>/servlet/*</url-pattern>
</servlet-mapping>


# Automatické reloadování servletů, je tam nějaká periodická
# hodnota, takže to nejni hned při reloadu stránky :-(
# /etc/tomcat4/server.xml

<DefaultContext reloadable="true"/>

<!-- Před tohle -->
<Context path="/tomcat-docs" docBase="tomcat-docs" debug="0">


# JSP stránka bude moci spouštět RMI příkazy
# /etc/tomcat4/policy.d/90curna.policy

grant codeBase "file:/home/woq/bakalarka/curna/-" {
//	permission java.security.AllPermission;
	permission java.net.SocketPermission "localhost:3232", "connect";
	permission java.net.SocketPermission "localhost:35270", "connect";
	permission java.net.SocketPermission "woq.sh.cvut.cz:3232", "connect";
	permission java.net.SocketPermission "woq.sh.cvut.cz:35270", "connect";
};

# Knížky o JSP a servletech
http://www.coreservlets.com/
http://www.moreservlets.com/
Vytvoření JAR balíčku
[woq@woq ~/tmp]$ jar -cvf neco.jar ./cesta/*.class
added manifest
adding: ./cesta/Test.class (in=286) (out=227) (deflated 79%)
[woq@woq ~/tmp]$
Použití "externích" tříd v JSP
# /nekde/curna/WEB-INF/classes/curna/Trida.java

package curna;
public class Trida
{

}


# /nekde/curna/stranka.jsp

<%@ page language="java" import="curna.*" %>
<%
Trida trd = new Trida();
%>
Vytvoření webové aplikace v Tomcat 5.5
Zkopírovat adresář nebo .war archiv do /var/lib/tomcat5.5/webapps
Získání absolutní diskové cesty relativně k JSP stránce
String absPath = config.getServletContext().getRealPath("/WEB-INF/config.txt");
Copyright © 2001-2011 Michal Turek <WOQ (zavináč) seznam.cz>
Valid XHTML 1.0 Strict, Valid CSS