Programy

Všechny programy umístěné na této stránce jsou volné programové vybavení; můžete je šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU verze 2 (GNU GPL v2), vydané Free Software Foundation.

Programy jsou rozšiřovány v naději, že budou užitečné, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Další podobnosti hledejte v textu Obecné veřejné licence GNU verze 2, který je dostupný například na http://www.gnu.org/ popř. český překlad na http://www.gnu.cz/. Zdrojové kódy daného programu jsou vždy přiloženy k archivu (většinou adresář _src).


kbi
kbi (utilita)
30.09.2009
C++, Qt
07 z 10
Dvacetiřádkový indikátor rozložení klávesnice založený na QEvent::KeyboardLayoutChange a QApplication::keyboardInputLocale(). Určen pro bezpanelové správce oken typu PekWM.
X36JUI (semestrální práce)
05.02.2009
Lisp
05 z 10
Hra na slepou bábu (Blind-Man) naprogramovaná v Lispu.
Hyper (semestrální práce)
05.02.2009
C++, SDL, OpenGL, fyzika
07 z 10
Simulátor gravitace do fyziky X36F2V.
Úlohy do X36PAA (semestrální práce)
20.01.2008
C++, STL, gnuplot, HTML
9 z 10

Úlohy z předmětu X36PAA - Problémy a algoritmy. Kompletní řešení včetně programů a reportů.

  • Úloha #1 - Problému batohu řešený hrubou silou a heuristikou podle poměru cena/váha
  • Úloha #2 - Prohledávání stavového prostoru do šířky (BFS) a vlastní heuristika řešící zobecněný problém dvou kýblů
  • Úloha #3 - Problém batohu řešený metodou větví a hranic (B&B), metodou dynamického programování a heuristikou podle poměru cena/váha s testem nejcennější věci
  • Úloha #4 - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu
  • Úloha #5 - Problém batohu řešený genetickými algoritmy
  • Úloha #6 - Problém vážené splnitelnosti booleovské formule (SAT) řešený genetickými algoritmy
ICQ status indicator for centericq/centerim (krize)
09.12.2007
PHP
7 z 10
Krizové řešení další změny ICQ protokolu firmou AOL, která způsobuje, že jsou všichni lidé v kontaktlistu uvedeni jako offline. Program načte seznam kontaktů z konfiguračních souborů centericq a ve vygenerované HTML stránce zobrazí jejich stavové indikátory.
Borsch interpreter (semestrální práce)
03.02.2007
C++
09 z 10
Interpret programovacího jazyka Borsch, který je velice podobný PHP. Podporuje datové typy bool, int, float a string, konstanty, globální a lokální proměnné, vyhodnocování výrazů ve stylu C/C++, if-else, for, while řídící struktury, zabudované a uživatelsky definované funkce, return, break, continue strukturované skoky a inkludování souborů na úrovni preprocesoru.
Teplochod (téměř účetní software)
23.07.2006
PHP, MySQL
07 z 10
Maminka mi vždy říkala, že v jednoduchosti je síla! Teplochod je jednoduchý do takové míry, že neumí téměř nic, nicméně i nic v tomto případě plně dostačuje ;-) Umožňuje vám průběžně si zapisovat částky, které jste vydělali a kolik utratili a on vám na oplátku spočítá, kolik peněz jste vydělali :-) a kolik utratili :-(.
trn (semestrální práce)
06.04.2006
C++, pthread vlákna, unixové procesy
05 z 10
Semestrální práce z předmětu Operační systémy (X36OSY). V systému je n překladatelů. Klienti vstupují do systému a alokují si překladate. Pokud není žádný překladatel volný, pak klient odchází ze systému. Pokud má klient svého překladatele, pak generuje náhodné znaky a-z a A-Z a zapisuje je do fronty. Překladatel vybírá znaky z fronty a transformuje malé znaky na velké a opačně. Pokud překladatel přeloží všechny znaky pak se zablokuje dokud nepříjde další klient. Výstup: Informace o překladatelích, klientech, frontách a přeložených znacích.
Convert (skriptík)
12.04.2006
PHP, JavaScript
02 z 10
Rychlá utilitka na konverzi adresáře obrázků z jednoho formátu do jiného (pomocí convert z ImageMagick) a jejich zobrazení na webu.
Package Manager, System Dependencies (semestrální práce)
06.04.2006
PHP
05 z 10
Semestrální práce z předmětu Teoretická informatika (X36TIN). Jedná se o simulaci balíčkovacího systému, kdy jsou definované určité závislosti mezi jednotlivými balíčky a něco se instaluje, potom zase odinstaluje atd.

X36SKD
X36SKD - programy (semestrální práce)
06.01.2006
ASM (Atmel AVR)
03 z 10
Kompletní vypracování všech úloh do předmětu Strojový kód a data - faktoriál, display, časovač, joystick, informační panel (bug!), x86 FP jednotka.
BBPP (program do školy)
25.12.2005
C/C++, SDL
03 z 10
Navrhněte SSO se vstupy x,y,z a dvěma výstupy. Na x,y vstupují od nejnižšího řádu dvě BIN čísla. Pokud se z=1, chci výstup, který bude specifikovat, které z čísel je větší.
Kostky (prográmek)
24.04.2004
C++, SDL
45.1 kB (Linux, Windows netestováno)
07 z 10
Program zobrazuje v dolní části okna spoustu kostiček, které lze kliknutím myši zachytit a následně s nimi pohybovat. Jsou implementovány i kolize a také vlastní barevný kurzor, jenž se po kliknutí na nějakou kostku změní na jiný.
Odrazy (ovladatelné demo)
12.04.2004
C++, SDL
11.2 kB (Linux, Windows netestováno)
06 z 10
Program vykresluje objekt, se kterým je možno pomocí šipek pohybovat. Stisk nemění polohu přímo, ale je jím ovlivněno zrychlení, v každém průchodu je pozice zvětšována o rychlost. Také je aplikována gravitace. V případě, že objekt narazí do stěny (okraj okna), odrazí se a jeho rychlost je o něco zmenšena. Jako bonus byl v programu implementován pomocí událostí i jeden cheat. Na klávesnici se naťuká posloupnost "cheat". Co se stane, uvidíte po spuštění ;-).
Oheň (demo)
07.03.2004
C++, SDL
5.3 kB (Linux, Windows netestováno)
05 z 10
Klasický oheň - na nejnižším řádku se generují náhodné pixely z palety barev ohně, které se s rostoucí výškou postupně rozmazávají. V programu je dále definován kurzor myši ve tvaru "zaměřovače" (černé kolečko s bílým středem; na screenshotu není vidět), kterým je možné do ohně přidávat bílé pixely.
Grid (demo)
20.02.2005
C++, SDL, OpenGL
40.8 kB (Linux, Windows netestováno)
07 z 10
Jedná se o jednoduché demíčko ovládané myší, ve kterém se hráč pohybuje mřížkou. Díky periodickému opakování elementárních buněk nelze nikdy dojít na okraj. Kód je založen na jedné malé knihovně (zatím nezveřejněna), kterou se v poslední době snažím dát dohromady.
Tele
15.12.2004
Java (Borland JBuilder X 10 pod Solarisem)
03 z 10
Jednoduchý prográmek na způsob telefonního seznamu. Umožňuje vkládat, odebírat, listovat a ukládat do textového souboru (načítání automaticky při startu). Skončil jako kámošova ročníkovka ;-)
c2html (utilita)
30.01.2004
C
04 z 10
Kódový název: fwc2hcfl - Free Woq's C To HTML Convertor For Linux :-). Tento jednoduchý program pro příkazovou řádku je Linuxovým portem CPP na WEB. Uvnitř pracuje prakticky stejně jako on, ale je mu možné předat přes parametry main i více souborů pro označkování najednou, např. takto: c2html *.h *.cpp
WQ VórdPed 2.0 (textový editor)
14.07.2003
MS Visual C++ 6.0, MFC
07 z 10
Noutped (třída CEditView) měl jednu velkou nevýhodu: nedokázal pracovat se soubory většími než 65 536 znaků. VórdPed je založen na bázi třídy CRichEditView a tudíž už tento problém nemá. Vnitřně sice umí pracovat s textem ve formátu RTF, ale protože nebyly napojeny ovládací prvky pro otevírání a ukládání, o editaci textu ani nemluvě, musel jsem tyto akce naprogramovat sám. Z lenosti jsem zvolil pouze klasický text/plain formát souborů (.txt). Kromě obyčejných editorových funkcí umí nahrazovat text ve více souborech najednou, automaticky vybírat celá slova, zalamovat/nezalamovat řádky, měnit fonty (neukládá se!), barvu pozadí atd... Nejlepší z celého programu je ale stejně dialog O aplikaci :-)
Archiv programů v ASM i8051
27.06.2003
ASM i8051
02 z 10
Pár prográmků, které jsem nastřádal za třetí ročník na Wakuovce. Většinou se jedná o rozblikání LED diod "na sto a jeden způsob", ale i věci s tlačítky, přepínači, klávesnicí, sedmi segmentovým displejem a podobně. Dá se říci, že pro programátora platformy PC velice praktické. U zdrojových kódů je i celé zadání a pro větší čitelnost i pár vlastních komentářů.
Woq Saver (šetřič obrazovky)
26.05.2003
MS Visual C++ 6.0, Win API, OpenGL, scrnsave.lib
06 z 10
Šetřič obrazovky, který vykresluje moje logo. Je vystavěn na bázi knihovny ScrnSave.lib (součástí Visual Studia), v archivu jsou také zdrojové kódy pro vytvoření prázdného šetřiče. Velice zapůsobí, když se při prezentaci maturitního výrobku na dataprojektoru najednou zobrazí vaše rotující logo :-)
Texture Font Creator (utilita)
04.02.2003
MS Visual C++ 6.0, MFC
04 z 10
Programem lze snadno vygenerovat texturový font na bázi jakéhokoli fontu nainstalovaného v systému. Bitmapu můžete využít pro na platformě nezávislý výstup textu (viz 17. lekce NeHe OpenGL Tutoriálů). Vytváří se plná ASCII sada, takže s českými znaky problémy nebudou.
noname (hra)
22.02.2003 (jarní prázdniny)
MS Visual C++ 6.0, Win API, OpenGL
05 z 10 (nedodělaný)
Nedodělaná 2D (pohled shora) vesmírná střílečka, která nemá ani své jméno. Naleznete v ní perfektní implementaci prvního Newtonova zákona. Tvořeno pro Max Corporation (nyní už neexistuje), jehož členem jsem jednu dobu byl.
3D Text 1.2 (generátor 3D textů)
26.01.2003
MS Visual C++ 6.0, MFC, OpenGL
04 z 10
Program slouží k vytváření ozdobných 3D textů. Mezi nastavitelné vlastnosti mimo jiné patří: font, barva textu i pozadí, drátěný model/polygony, mapování textur a další. Všechna nastavení lze samozřejmě ukládat do souboru pro pozdější obnovení. Program také umožňuje exportovat scénu do obrázku ve formátech BMP a JPG.
WQ Noutped 1.1 (textový editor)
01.01.2003
MS Visual C++ 6.0, MFC (CEditView)
06 z 10
Oproti svému staršímu a hlavně slavnějšímu bratrovi Poznámkovému bloku (MS Notepad) má WQ Noutped spoustu vylepšení. Obsahuje menu a stavový řádek, umožňuje náhled před tiskem, má funkci pro záměnu jednoho textu za druhý, klávesové zkratky pro otevírání, ukládání apod. ( ve Win XP obsahuje i MS Notepad). Naprogramován během 5 minut bez napsání jediné řádky kódu - CEditView z MFC. Proč něco podobného nemohli hoši z Redmondu vytvořit už před dvaceti lety?
CPP na WEB 1.1 (utilita)
27.12.2002
MS Visual C++ 6.0, MFC
03 z 10
Chcete vložit zdrojové kódy C/C++ na www stránku tak, aby byly správně zformátované? Můžete použít tento program, převod je správný cca. na 95% - záleží na úpravě souboru (mezery místo tabulátorů, složené závorky u sekcí ap.). Pro vstup se využívá paměťově mapovaný soubor, který se chová jako pole znaků, výpis zajišťuje klasická fprintf(). V současné době bych se bez tohoto programu asi uznačkoval k smrti, opravdu hodně pomůže.
Soustavy (matematický software)
17.09.2002
MS Visual C++ 6.0, MFC
08 z 10
Ano, wokenní elipsa, správně! Při použití jednoduše nastavíte číselnou soustavu zadání a výsledku, do horního editboxu zapíšete číslo a kliknete na tlačítko Převeď. Při šťastné kombinaci planet a souhvězdí (rozuměj: zadáte platné číslice, soustavu v intervalu od 2 do 36 a nezapíšete moc velké číslo (cca. 10 míst - podle soustavy)) se v dolním editboxu zobrazí výsledek. Na převod čísel jsem si naprogramoval vlastní C++ třídu, asi o týden později jsem náhodou našel standardní C funkce ze stdlib.h, které plní naprosto stejný účel :-(
eSčot (simulátor)
17.07.2002
MS Visual C++ 6.0, MFC, GDI grafika
07 z 10
Existují spousty leteckých simulátorů, automobilových simulátorů, simulátorů války i budovatelské simulátory, ale do dnešní doby nikoho nenapadlo vytvořit simulátor klasického ruského sčotu a přitom je to taková užitečná věc. Co dělat, když vám ve vaší nové kalkulačce dojdou baterky - sáhnete po sčotu a tady máte jeden elektronický... program eSčot. Mimochodem, uvnitř naleznete perfektní OOP zdroják! Někdy se může stát, že se bude vykreslovat i pozadí kuliček - neznámý problém s průhledností ikon.
Komplexní kalkulačka 2.0 (matematický software)
05.07.2002
MS Visual C++ 6.0, MFC
06 z 10
Druhá verze programu už vypadá jako opravdová kalkulačka "z masa a kostí". Tlačítko OFF nemá dokonce ani kalkulačka ve Windows :-]. Chlubí se perfektním designem, novými funkcemi a snadnějším použitím. Oproti první verzi lze v mocnině a odmocnině zadat i reálné číslo. Může se počítat v algebraickém i exponenciálním/goniometrickém tvaru, které se mezi sebou dají snadno převádět. Opět věnováno Petru Krejčímu.
Miny (hra)
03.06.2002
MS Visual C++ 6.0, MFC, GDI grafika, FMOD zvuky
05 z 10 (CHIP CD 08/2002 známka 07 z 10 :)
Tato hra je inspirována Wokenní hrou Miny. Důležité odlišnosti bych viděl například v postavě hráče ovládané kurzorovými šipkami, také není důležité, zda objevíte všechny miny, ale spíše, že dojdete se svým hráčem do cíle označeného křížkem. Mohou vám pomoci různé objekty, jako například mapa nebo život, dokonce i nečekaný teleport v důsledku šlápnutí na minu. Napíšete-li během hry "jsem v pasti", budete moci používat cheaty, ale nikomu to neříkejte! :-] Někdy mohou vzniknout problémy s nezobrazující se ikonou hráče a nemožnost spuštění programu kvůli neznámé chybě se zvuky. Registrační číslo: E5Z6RUW9FSD1 (tehdy jsem ještě nedělal do open source).
Text - ročníková práce z Pascalu (textový editor)
??.05.2002
Pascal (TP6)
01 z 10
Program vznikl za 10! vyučovacích hodin jako ročníková práce v Pascalu, takže prosím omluvte všechny chyby a především totální improvizaci a chaos ve zdrojových kódech; omlouvám se především lidem, kteří znají OOP - jsem si toho vědom (taková narážka sám na sebe)... Program poslouží k vytváření a editaci jednoduchých textových souborů. Není kompatibilní s MS Wordem, takže budete muset vystačit pouze s text/plain formátem (.txt). Program dále neumožňuje rolovat (v Pascalu není třída CScrollView :), tudíž se nedostanete k řádku vyššímu než cca. dvacet. V žádném případě se nepokoušejte, když píšete cestu při otvírání nebo ukládání, bez napsání ničeho stisknout klávesu ESC! Jo, ještě nefunguje klávesa ENTER při psaní a některá velká písmena (blokují je šipky, END, HOME ap.). Všechny tyto chyby byly objeveny při odevzdání a určitě jich zůstala spousta neobjevených (viz zobrazení netištitelných znaků ve Wordu a další už opravdu neznám ani já, ale určitě tam budou). Celkově práce ohodnocena jedničkou - také nechápu.
Kameny (hra)
??.02.2002 (jarní prázdniny)
MS Visual C++ 6.0, MFC, GDI grafika
04 z 10
Jedná se o klon známé hry Tetris, kterou, myslím si, není třeba blíže specifikovat. Chtěl bych poděkovat Vlastimilu Šprtovi, který mě k naprogramování této pařby inspiroval (ve hře je jeho photo!!! a věnování :). Autorství patří spíše mému bratrovi, protože skoro všechno vymyslel on, já jen psal do počítače. U této hry mě programování opravdu chytlo.
Komplexní kalkulačka 1.0 (matematický software)
??.11.2001
MS Visual C++ 6.0, MFC
02 z 10
Toto není obyčejná kalkulačka, je kouzelná... počítá s komplexními čísly. Nepotěší ani tak matematiky, jako spíše elektrotechniky, kterým pomůže ke snadnějšímu řešení obvodů střídavého proudu symbolicko-komplexní metodou, kupříkladu obvodů s ideálními prvky RLC :) Věnováno Petru Krejčímu, který nás (nám) tyto metody učil (diktoval).
Nepust (vir/trojský kůň)
05.10.2001
C
01 z 10
Program slouží k zastavení spouštění OS, ale dá se bohužel/naštěstí snadno obejít. Na klávesnici stačí stisknout kombinaci CTRL+Pause (Break) nebo nabootovat přes spouštěcí disketu. V autoexec.bat potom smažte řádek "c:\nepust.exe" a z disku soubor stejného jména. K použití stačí pouze jedno spuštění na daném počítači. Autor se necítí být zodpovědný za použití tohoto programu uživatelem, protože ho spouští on, také se necítí být zodpovědný za různé "vtípky kamarádů". Mimochodem objednal si ho Luděk Hezina pro Vlastimila Šprtu :-) a co vím, nebyl nikdy použit :-(.
Word 2000 for MS-DOS (textový editor)
??.08.2001
C, textový režim
01 z 10
Program umožňuje vytváření nebo čtení *.txt souborů. Velmi velká uživatelská příjemnost, velmi mnoho funkcí. Po Hello, World! a kvadratické rovnici se jedná o můj třetí program vůbec a vzhledem k této skutečnosti je docela vymakaný, jinak ale nic moc.
Copyright © 2001-2011 Michal Turek <WOQ (zavináč) seznam.cz>
Valid XHTML 1.0 Strict, Valid CSS