Projekty

TODOs is a small command-line utility to search TODO, FIXME and similar comments in project files. It is written in Python 3 and licensed under the terms of GNU GPL 3 license. Supported output formats are TXT, HTML and XML.
Graphal is an interpreter of a programming language that is mainly oriented to graph algorithms. There is a command line interpreter and a graphical integrated development environment. The IDE contains text editor for programmers, compilation and script output, advanced debugger and visualization window. The progress of the interpreted and debugged graph algorithm can be displayed in 3D scene.

AnotherFSM
AnotherFSM
2012 - 2013
AnotherFSM is yet another implementation of state machines, a library for Java programming language.

TTC MARCONI
TTC MARCONI
2009 - 2011
Vývoj Voice Application Framework, Motorola Tetra a Motorola Mototrbo radio gateway a dalších telekomunikačních systémů.
Diplomová práce
2008, 2009
Jádrem diplomové práce je návrh a implementace speciálního programovacího jazyka založeného na syntaxi C, který slouží pro manipulaci s grafy. Dále bylo vytvořeno integrované vývojové prostředí sestávající z programátorsky zaměřeného textového editoru, debuggeru a vizualizačního okna, v němž je ve 3D zobrazován průběh interpretovaného algoritmu nad daným grafem.
Technická přestávka
ZTP 2008, TP 2008, TP 2010, TP 2011
Technická přestávka je letní tábor pořádaný studenty ČVUT a směřovaný pro studenty z řad všech možných i nemožných vysokých škol. Je protikladem k uspěchanému školnímu roku, kdy má každý spoustu práce se školou či zaměstnáním. Účastníkům nabídne pestrý program, ve kterém si každý najde to svoje - od outdoorových aktivit, přes osobní rozvoj až po intelektuálně zaměřené činnosti. Technická přestávka si klade za cíl sbližovat lidi podobného ražení a vytvořit pro ně odpočinkový, zábavný a částečně i vzdělávací tábor pro poznání sebe sama a navazování nových lidských vztahů. Spoluorganizátor ročníků ZTP 2008, TP 2008 a TP 2010.
Tato bakalářská práce popisuje analýzu, návrh a implementaci middleware pro internetový přístup k legacy databázi pomocí webového rozhraní. Bezpečnostní politika vyžaduje, aby byla IP adresa databázového serveru překládána pomocí NAT a zároveň zakazuje port tunneling. Jako implementační platforma serveru přeposílávajícího databázové dotazy byl zvolen programovací jazyk Java a jeho RMI framework. Obsahem práce je také měření výkonnostní režie způsobené nepřímou komunikací webového serveru s databází.

OS/2 Windows Migration
OS/2 Windows Migration
2006 - 2008
Migrace lékařských aplikací z operačního systému IBM OS/2 do MS Windows XP Embeded, vývoj build portálu, migrace na unicode - podpora asijských jazyků v aplikacích (japonština, čínština, ruština...).

studovna4
studovna4 (správa)
2005, 2006
http://studovna4.sh.cvut.cz/
Studovna4 na strahovských kolejích slouží studentům ČVUT k pokrytí jejich studijních potřeb, ale také volného času. Technické řešení výpočetní techniky na bázi jednoho serveru a k němu připojených bezdiskových klientských stanic představuje elegantní a přesto finančně nepříliš náročný způsob využití starší výpočetní techniky. Na serveru běží operační systém Debian GNU/Linux, bezdiskové stanice jsou připojeny pomocí tenkého klienta PXES Linux.
basecode, sem
2004, 2005
Basecode je volně šiřitelným základním kódem naprogramovaným v jazyce C++ pro 3D grafické aplikace založené na OpenGL, SDL a SDL_* podnihovnách. Díky vysoké portovatelnosti všech těchto knihoven je ho možné přenášet mezi nejrůznějšími platformami a operačními systémy. Jeho hlavním účelem je co nejvíce zrychlit vývoj 3D programů a odbourat neustálé znovuzprozňování dříve napsaného kódu při zakládání nových projektů. Je šířen pod licencí GNU LGPL. Ukázková aplikace sestává ze hry sem.
SDL: Hry nejen pro Linux - seriál článků
2005
SDL poskytuje vše, co je potřeba k tvorbě přenositelných her, a je jednou z nejlépe navržených knihoven, jaké znám. Onehdy jsem se pokoušel najít o ní něco na internetu, ale vše byly jen kusé, na sebe nenavazující články. Má sice velice kvalitní dokumentaci, ale pouze s ní se bohužel vystačit nedá (především v začátcích). Během téměř půl roku psaní pro server root.cz vzniklo celkem 24 komplexních a maximálně vyčerpávajících článků, které v PDF verzi pro tisk zabírají plných 110 stran formátu A4.
CZ NeHe OpenGL
2002 - 2005
Projekt překladů NeHe Tutoriálů měl za úkol dodat programátorům, co nejvíce informací o 3D grafické knihovně OpenGL v češtině. V době, kdy začínal, byl u nás počet jakýchkoli informačních zdrojů o této knihovně naprosto kritický, a proto se rozhodlo několik počítačových nadšenců tuto skutečnost napravit. Snad všichni, kromě mě, za těch několik let odpadlo. Na druhou stranu pár dalších přibylo, ale po zjištění množství práce následně odpadli také :-(. V současnosti jsou už kompletně všechny stávající NeHe Tutoriály přeloženy, takže byl projekt dočasně pozastaven. Příležitostně se překládají různé články z internetu nebo píší vlastní.
Copyright © 2001-2011 Michal Turek <WOQ (zavináč) seznam.cz>
Valid XHTML 1.0 Strict, Valid CSS