Hra `sem`

Aplikace představuje hru ve stylu klasického Scorche nebo Wormsů. Zatím umožňuje pouze chození po výškových mapách a střílení včetně kolizí s terénem a výbuchy. Hra je napsána v programovacím jazyce C++ (čistý OOP), využívá knihoven STL (standardní knihovna C++), SDL (aplikační kód), SDL_image (nahrávání obrázků), SDL_ttf (zobrazování textů) a OpenGL (rendering). Aplikace je také je připravena pro použití gettextu (jazykové mutace), ten však ještě nebyl napojen.

Systémové požadavky, instalace, spuštění...

Aplikace je vyvíjena pod systémy Debian Sarge GNU/Linux, Mandrakelinux 10.0 a Mandrakelinux 10.1 a byla testována pod MS Windows XP, MS Windows 2000 (emulace ve VMware) a MacOs X. Teoreticky by měla fungovat všude tam, kde SDL (BeOS, MacOS Classic, FreeBSD, OpenBSD, BSD/OS, Solaris, IRIX, QNX, Windows CE, AmigaOS, Dreamcast, Atari, NetBSD, AIX, OSF/Tru64, SymbianOS), ale z důvodu nedostupnosti nebyly tyto systémy a platformy testovány.

V systému by měly být nainstalovány ovladače grafické karty nebo alespoň Mesa pro sorfwarový rendering. Testy byly prováděny na grafických kartách nVIDIA GeForce4 MX, nVIDIA GeForce2 MX a ATI Radeon 7000. Dále by měly být v systému přítomné (devel!!!) balíčky knihoven SDL, SDL_image a SDL_ttf, jinak kompilace skončí chybou.